AD(H)D

ADHD staat voor Attention Deficit/Hyperactivity Disorder, ofwel snel afgeleid en hyperactief gedrag en ADD staat voor Attention Deficit Disorder (hier ontbreekt “hyperactief”)

De diagnose mag alleen uitgevoerd worden door een GZ-psycholoog of psychiater. 

De biologische oorzaak van AD(H)D ligt waarschijnlijk bij problemen met communicatie tussen hersengebieden. Even makkelijk uitgelegd: informatie komt binnen, de cellen geven de informatie door, alleen dat gaat niet zo als bij de meeste anderen mensen. Er wordt teveel gefilterd of juist te weinig en veelal gaat de informatieverwerking te snel waardoor informatie niet blijft “hangen”. Bepaalde stofjes (de neurotransmitters noradrenaline & dopamine) zijn niet in evenwicht. Het is knap druk in je hoofd en alle prikkels die iedere dag op je afkomen helpen daar niet bij. Onhandig of klunzig zijn kan hier met gemak uit voortkomen, hoofd is druk en dan kan het zijn dat je makkelijk wat laat vallen. Kribbig en geïrriteerd zijn met soms boosheid kan hieruit voortvloeien. Uit erfelijkheidsonderzoek blijkt dat AD(H)D voor ongeveer 70% erfelijk bepaald is; de kans dat iemand AD(H)D heeft, is verhoogd als ouders en/of broertjes en zusjes deze stoornis ook hebben. Omgevingsfactoren (zoals roken en/of drinken tijdens de zwangerschap) kunnen ook leiden tot een verhoogde kans op AD(H)D bij het kind. Symptomen komen ook nog veel bij volwassenen voor, niet iedereen ontgroeit AD(H)D.

ADD is de rustige variant van AD(H)D aan de buitenkant gezien dan. Lui, afwezig overkomen als in zichzelf gekeerd wordt veelal gezien. In het koppie is het daar net zo druk als bij AD(H)D. Door de rustige verschijning aan de buitenkant, valt helaas ADD minder snel op.

Er is nog geen behandeling die AD(H)D kan genezen.